Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/sippiese/event.3dp.se/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 650

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/sippiese/event.3dp.se/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 667
3D-Dagen - 3dp Event

Välkommen till 3D-Dagen

3d-skrivare används redan för att göra flygplan och bilar lättare, ryggkotor åt förlamade och glasögon perfekt formade för användaren. Tekniken växer i en rasande takt och förändrar i grunden hur vi tillverkar saker. På 3D-Dagen lär du dig mer om hur tekniken används och hur utvecklingen påverkar företagande och samhälle.

omvärldsbevakning

Så fungerar de olika 3d-skrivarteknikerna och här används de. Så ser utvecklingen ut i Sverige och internationellt. Här finns den största tillväxten och här är aktörerna som driver på den.

strategi

Då får beslutsunderlag för att ta 3d-skrivartekniken med in i din organisation. Det här bör du tänka på när du väljer teknik, hittar rätt kompetens och räknar på produktionen och kostnaderna.

fördjupning

Under dagen fördjupar vi oss inom fyra områden där 3d-skrivare används med framgång: Fordon & flyg, Vård & hälsa, Produktutveckling & tillverkning samt Arkitektur & design.

Priser

Ordinarie pris 3495 kr ex moms

3D-UTSTÄLLNING
Vill du bara se närmare på den senaste 3d-skrivartekniken, material, 3d-scanning,  programvara och exempel på 3d-utskrivna produkter, kan du anmäla dig till utställningen. Kostnaden är 495 kr inkl. moms och då ingår fika och lunch.

 

Det här får du med dig

  • En hel dag med unik kunskap inom digital 3d-teknik och  3d-skrivare för en rad olika branscher
  • Nätverkande
  • Frukost, lunch och fika
  • Dokumentation
  • Tillgång till utställarytan där du kan se närmare på utrustning och provutskrifter

HÅLL DIG UPPDATERAD INOM 3D-SKRIVARTEKNIKEN – ANMÄL DIG IDAG!

fördjupningar

FORDON & FLYG

Sverige har under många år varit starka inom fordon, rymd och flyg. Vi har en lång rad tekniska innovationer bakom oss. I takt med 3d-teknikernas framväxt tillkommer nya. Här får du veta hur 3d-utskrifter bidrar till allt från produktutveckling till prestandaförbättringar i personbilar och flygplan.

PROGRAM

Additiv tillverkning i flygindustrin
Den svenska 3d-skrivarutvecklaren Arcam är på allas läppar sedan bjässen GE lade bud på företaget i september i år. GE har redan flertalet metall-3d-skrivare från Arcam som producerar metallkomponenter till flygplan. Hör Arcam berätta om detta och fler kundfall från flygindustrin.
Stefan Thundal, Arcam

Produktskapares och verktygsmakares perspektiv i fordonsindustri
Presentationen fokuserar på fordonsindustrin och visar exempel på hur man kan använda 3d-skrivarteknikvid framtagning av nya produkter, hur verktyg för tillverkning av karosserikomponenter kan tillverkas i 3d-skrivare, den ledtidsbesparing som tekniken resulterar i och den transformation leverantörskedjan för karosseriverktyg och andra applikationer förväntas genomgå med hjälp av 3d-skrivarteknik.
Talare: Nader Asnafi, Professor i Maskinteknik, Örebro universitet

Kvalitetskontroll och säker produktion
När du som tillverkande företag tar steget från prototyp till slutprodukt måste du kunna säkerställa att varje komponent håller en viss kvalitet gentemot krav du satt upp och som är reglerade. I vissa fall räcker det med en väl förutsägbar och övervakningsbar tillverkningsprocess medan det i andra fall även kan krävas oförstörande provning och geometrisäkring av den färdigtillverkande produkten. Här går vi igenom befintliga och kommande lösningar samt ger en översikt över pågående svenska forskningsprojekt inom kvalitetskontroll vid additiv tillverkning. Talare: Erik Lindgren, forskare, Swerea

VÅRD & HÄLSA

Att kunna anpassa för varje patient är en av 3d-skrivarteknikens stora fördelar inom vård och hälsa. Här ligger Sverige i framkant. Med patientspecifika implantat, proteser och medicinska hjälpmedel kan vi bidra till högre livskvalitet för patienterna. Nästa stora steg handlar om möjligheten att skriva ut fungerande organ.

PROGRAM

Implantat i metall
3d-utskrivna ortopediska implantat och implantat för ansiktsrekonstruktion har  använts i flera år. Här får du veta hur dessa kan individanpassas och vilka fördelar 3d-skrivartekniken innebär.
Talare: Pär Jansson, EOS

Världens modernaste tillverkning av tänder
Inom tandvården framställs tandproteser dagligen. Varje krona eller bro är individuellt framställd för just den specifika patienten. I början gjöt vi tänderna, sen utvecklades framställningen till att fräsa fram tänderna. Nu står tandvården och knackar på en otroligt fascinerande dörr till 3d-skrivarvärlden. Det är en teknik som kan förändra vår syn på hur tänder framställs i framtiden. Följ med på en pedagogisk resa in i tandvårdens modernaste rum.
Talare: Michael Braian, tandtekniker, tandläkare och forskare, Tandläkarhögskolan i Malmö

Accelerating innovation in 3D Bioprinting of Human Tissue Models
3D Bioprinting, an additive manufacturing technology, has gained attention in tissue engineering due to its ability to spatially control the placement of cells, biomaterials and biological molecules. The development of new hydrogel bioinks with good printability and bioactive properties has made it possible to bioprint complex 3D tissue-like models. In this talk, we present the recent development in the field as well as the biological response, at the gene and protein levels, in tissue models bioprinted with CELLINK’s Bioinks.
Talare: Héctor Martinez, CTO och medgrundare, CELLINK

Anpassar produkterna direkt på sjukhuset
SLL Innovation som är en enhet inom Stockholms läns landsting. Inom organisationen har 3d-skrivare använts sedan 2009. Med dagens möjligheter att enkelt skriva ut biokompatibla material öppnas nya möjligheter för bättre och mer individanpassad vård. Idag tillverkas prototyper och specialanpassade produkter för patienter.
Talare: Christian Thunborg, ansv. produktutveckling, SLL Innovation, Danderyds sjukhus

ARKITEKTUR & DESIGN

Möjligheten att skriva ut oändligt komplexa komponenter är en stark drivkraft inom designområdet, i synnerhet smycken och livsstilsprodukter. Inom arkitekturen gör 3d-skrivaren stora inbrytningar, både för modeller, men även för hela hus i betong.

PROGRAM

Så används 3d-skrivartekniken i arkitekturvärlden
Talare: Jonas Runberger, KTH / White arkitekter

Konst, kultur & kreativitet – så använder Konsthögskolan 3d-skrivarteknik
Konstnärers skapandeprocess sker oftast utan kommersiella intressen och därför blir deras sätt att använda 3d-tekniker på ett experimentellt och gränsöverskridande sätt speciellt intressant. Det leder till innovativa lösningar och banbrytande utveckling och ett nytt sätt att se på teknikens möjligheter. En presentation om konstprojekt som gjorts och görs på Kungliga Konsthögskolans 3D-labb och exempel på större offentliga utsmyckningsuppdrag.
Talare: Esther Eriksson, adjunkt i fri konst, Kungliga Konsthögskolan

Roberto Chaves – Lumitoro 3D-printade smycken
I gränslandet mellan konst och vetenskap – det är här som smyckena från svenska smyckesföretaget Lumitoro blir till. Designern och grundaren Roberto Chaves är en mångsysslare, som gjort allt från att designa gardiner åt Ikea och medverkat som ’featuring’ fotograf i Canons kataloger, till att utveckla stereoskopisk 3D och Virtual Reality. Nu har han tagit alla sina kunskaper och erfarenheter in i smyckesvärlden och skapar smycken som bjuder in till nyfikenhet!
Talare: Roberto Chaves, Lumitoro

PRODUKTUTVECKLING & TILLVERKNING

3d-skrivaren användes i början som ett prototypverktyg. Det var dyrt, långsamt och det fanns få material. I takt med bättre utrustning samt fler och bättre material börjar allt fler företag skriva ut slutprodukter. Här visar vi hela arbetsflödet från skisser till färdig produkter.
Partner: PLM Group

PROGRAM

Produktutveckling
Var ser du att 3d-skrivartekniken passar in i din produktutvecklingscykel? Vilka möjligheter och hot finns för att använda 3d-skrivarteknik i din organisation? Hur kan du skapa nya affärer med din befintliga produktportfölj genom att använda 3d-skrivarteknik? Hur kan du korta ledtider?
Vilka fördelar ser du att 3d-skrivartekniken kan innebära för din organisation? Vilka applikationer är mest lämpade för 3d-utskrift enligt dig?

Produktion & tillverkning
Hur kan du utveckla nya affärsidéer med 3d-skrivarteknik? Inom vilka marknader ser du möjligheter med 3d-skrivarteknik? Hur fungerar det att skriva ut i material som plast och metall?
Så fungerar metallskrivare och detta behöver du för att komma igång. Fördelar, nya affärsmöjligheter och design för 3d-utskrift.

Talare: Olaf Diegel, LTH, Tawfiq Shams, Christoffer Wester, PLM Group

Program

08.30

REGISTRERING

Välkommen till 3D-Dagen!09.00

KUNSKAP

Överblick över 3dp-branschen och olika tekniker.

Skrivare för tredimensionella utskrifter har vuxit kraftigt de senaste åren och förfinats, men hur fungerar det? Vad behövs och vad kostar det? Vilka branscher och applikationer växer 3d-skrivartekniken inom och varför är det viktigt att känna till? Daniel Ljungstig från 3DVerkstan reder ut begreppen och berättar om 3d-tekniken, programvaran, de olika teknikerna, vad det används till idag och vad som kan hända i framtiden. En 3d-skrivare används på plats för demonstration och framställning av ett utskrivet föremål. Talare: Daniel Ljungstig, vd, 3DVerkstan09.30

VISION

Framtidens tillverkning

Den rådande teknikutvecklingen kommer att påverka framtidens tillverkning. Mer automatisering, robotisering och smarta, uppkopplade maskiner. Många kallar det för Industri 4.0. Vi går igenom de viktigaste trenderna. Talare: Matt Jones, Stratasys (föredraget hålls på engelska)10.00

STRATEGI

Hur blir 3d-skrivare vägen till din nästa storsäljare?

Teknikrevolutionen kring 3d-skrivarteknik kommer att ändra förutsättningarna inom många områden – nya kompetenser, affärsmodeller, produktion, distribution, kundkrav med mera. Hur hakar vi på? Hur ställer vi om? Hur satsar vi rätt? Utvecklingen går snabbt och här får du 5 nycklar till ett försprång till morgondagens storsäljare. Talare: Lisbeth Böhm, vd & Innovation Driver, Effectus10.30

KAFFEPAUS11.00

UTBILDNING

Kompetenshöjning inom 3d

Det finns ett tydligt och växande utbildningsbehov inom 3d på den skandinaviska marknaden. Inte bara för enskilda individer i en organisation, utan även i ledningsgrupper inom företag och skola. Talare: Pär Nobring, r.a.p.s.11.30

INNOVATIONSKRAFT

Svenska startups – utmaningar & hot

Den svenska startup-scenen bubblar! Vilka utmaningar och hot ställs man inför som svensk startup idag? Hur påverkar nya verktyg och tekniker produktutvecklingen i ett litet företag? Och hur kan stora företag och beslutsfattare bidra till ett framgångsrikt Sverige AB? Talare: Linda Krondahl, vd på hårdvaru-inkubatorn THINGS Sthlm12.00

LUNCH13.00

FÖRDJUPNINGAR15.00

KAFFEPAUS15.30

STRATEGI

Det här behöver Sverige för att bli bäst på 3d

För att vi i Sverige ska kunna ta nästa steg mot en fullskalig industriell användning av additiv tillverkning finns ett stort behov av framför allt utbildning på olika nivåer men också forskning inom olika områden. Dessutom finns ett behov av samarbeten över gränser och ett viktigt arbete att göra för standardisering av material och processer. Talare: Mats Falck, ordförande för branschföreningen SVEAT.16.00

FORSKNING

Forskningsorganisationen Swereas projekt

Forskningen inom 3d-skrivarteknik för metall samordnas i en svensk Arena och en färdplan ska identifiera de viktigaste industriella forsknings- och innovationsfrågorna för att skapa för en snabb och konkurrenskraftig industrialisering av 3d-skrivarteknik för metall i Sverige. Talare: Annika Strondl, projektledare för Swereas samlade 3d-skrivarforskning16.20

PANELDEBATT16.40

SLUT

Tack för din medverkan!HITTA HIT

3D-Dagen hålls på Kistamässans Konferenscenter den 24 november

Kontakt

mattias_kristiansson
Mattias Kristiansson
Programansvarig
Telefon: 0703068803

E-post: mk@3dp.se


Toivo Persson
Sponsoransvarig
Telefon: 040 660 04 59

E-post: toivo.persson@agi.se

HÅLL DIG UPPDATERAD INOM 3D-SKRIVARTEKNIKEN – ANMÄL DIG IDAG!

arrangör

3dp_logo3dp.se är en webbtidning som bevakar 3d-skrivarteknik för professionellt bruk genom nyheter, artiklar, nyhetsbrev och konferenser. Webbplatsen drivs av det nordiska facktidskriftsförlaget AGI Publishing House i Malmö. Vi har bevakat teknik i över 40 år genom tidskrifter, böcker, konferenser och mässor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Webb: www.3dp.se
Twitter: @3dpsverige
Facebook: facebook.com/3dpsverige
#3ddagen

3d-utställning

I vår 3d-utställning under 3D-Dagen samlar vi en rad svenska och internationella utställare som visar 3d-skrivare, 3d-scanning, programvara och andra 3d-verktyg för olika industrivertikaler. Här kan du även se närmare på komponenter i flera olika material som kan 3d-skrivas, bland annat i plastpolymerer och metallegeringar. Utställningen är öppen mellan 08.30-17.00.

Att delta på 3d-utställningen kostar 495 kr inkl. moms. Då ingår lunch och fika.
Anmäl dig här

3dp_dagen_utstallning2

sponsorer

logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


talare


Daniel Ljungstig


Daniel Ljungstig är grundare till 3DVerkstan, ett kunskapsföretag som distribuerar professionella 3d-skrivare i Skandinavien och…Nader Asnafi


Nader Asnafi är professor i maskinteknik på Örebro universitet. Han har lång och bred erfarenhet från fordonsindustrin, senast hos…Michael Braian


Michael Braian har dubbla examen från tandvårdshögskolan i Malmö då han är både tandläkare och tandtekniker. Som doktorand på…Lisbeth Böhm


Lisbeth Böhm, vd och Innovation Driver, har bland annat samarbetet med Copenhagen Business School och Teknologisk Institut kring…Hur mycket satsas det på metallprinting inom forskningen och på vad?


Annika Strondl från Swerim presenterar projektet Intoaction som har syftet att kartlägga, samt underlätta koordinering av den svenska forskningen inom AM-metall för en snabb industrialisering av området. Detta genom upprätthållandet och verkställandet en väl förankrad färdplan och uppföljning av genomförandet och dess effekter. Hon talar även om hur de följer upp färdplanen för AM-Arena; hur mycket pengar det satsas i Sverige på forskning inom AM metall och på vad.Christoffer Wester


Christoffer Wester är Business Development Manager, Additive Manufacturing, Plastics, på PLM Group. Han har en master i Teknisk Fysik och…Linda Krondahl


Linda Krondahl är vd på THINGS, Stockholms hub för startups som jobbar med hårdvara. Med bakgrund både från management…Tawfiq Shams


Tawfiq Shams jobbar som Business Development Manager, Metal Additive manufacturing hos PLM Group. Han är även doktorand inom…Roberto Chaves


Lumitoros designer och grundare, Roberto Chaves, är en mångsysslare som gjort allt från att designa gardiner åt IKEA, medverkat som featuring-fotograf i…Christian Thunborg


Christian Thunborg är civilingenjör från KTH inom produktutveckling och design och har sedan 2010 arbetat på SLL Innovation som…Jonas Runberger


Jonas Runberger är verksam arkitekt, forskare och lärare. Han är ansvarig för Dsearch, en utvecklingsmiljö med fokus på digital design på White arkitekter, samt…Erik Lindgren


Erik Lindgren är forskare på forskningsorganisationen Swerea KIMAB i Stockholm. Hans forskning är inriktad mot analysalgoritmer och procedurer för oförstörande provning med…Esther Ericsson


Esther Ericsson driver 3D-labbet på Kungliga Konsthögskolan och arbetar även som konsult inom 3d-scanning, -modellering…Héctor Martinez


Héctor Martínez, CTO and co-fo…